Image

SMH 40-45

Kwaliteits Impuls Educatie
Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) is het samenwerkings­verband van 15 grote musea en herinneringscentra in Nederland met een bereik van 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Zie ook www.smh40-45.nl

Samen sterk

SMH is samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het NIOD en de Liberation Route Europe verenigd binnen het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog.
Platform WO2 is opgericht om de kennis, educatie, herdenking, collecties en wetenschap rondom de WO2 samen te brengen, te delen en verder te ontwikkelen.

SMH helpt zo mee de visie en activiteiten te ontwikkelen omtrent educatie voor de toekomst. Binnen het geschiedenisonderwijs, burgerschapsvorming maar ook buiten school.
Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2019, gehouden in de Jaarbeurs Utrecht werd de educatieve visie ‘75 Jaar Vrijheid’ - koester de rechtsstaat gepresenteerd.

KWIE

Met de Kwaliteits Impuls Educatie (KWIE) word er gezamenlijk gewerkt aan drie domeinen: educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen. Dit project betekende een uitbreiding van de huisstijl zodat de opbrengst van de KWIE een eigen gezicht kreeg.

Naast de vormgeving van al het ontwikkelde educatie materiaal betekende dit ook een uitbreiding op de website om dit aanbod digitaal aan te bieden. Een juweeltje hierin was de Werkvormenwaaier, best practices vertaald naar werkvormen voor in de klas.